Studies

OPTIMENT Independent Energy Advice

Analyses en gespecialiseerde Studies

 

Gedetailleerde, correcte en op maat gemaakte informatie is onontbeerlijk ter ondersteuning voor uw investeringsbeslissing of uw nieuw strategisch energieplan.

 

Als onafhankelijk energieadviseur voorziet OPTIMENT u van de nodige input:

  • Financieel economische investeringsanalyses
  • Markten, prijzen, producten
  • Ontwikkeling van een strategisch energieplan
  • Scenario's van mogelijke evoluties van regelgeving
  • Analyses van specifieke energiebedrijven, -sectoren en -markten
  • Sector/onderwerp specifieke studies (hernieuwbare, smart grids, nucleair, cogeneratie, LNG, energie transport netwerken, ...)

 

Daarnaast voeren wij op uw vraag ook audits uit inzake uw energiebeheer. Deze audits helpen u om uw risico's beter in kaart te brengen en identificeren op welke punten uw kosten en opbrengsten geoptimaliseerd kunnen worden. Dit leidt tot concrete actiepunten en adviezen, die we samen met u in de praktijk kunnen uitwerken.

 

 

De evolutie van de Belgische energiemarkt van 2009 tot 2014. Deze analyse schetst de historische evolutie en de huidige toestand van de elektriciteits- en gas leveranciers in België (Vlaanderen, Wallonië en Brussel). Marktaandelen, producten, de verschillende spelers met hun eigenheden en klantensegmenten worden in handige tabellen en grafieken toegelicht. Daarnaast worden het regulatoir kader en de te verwachten ontwikkelingen besproken. Een handig instrument om u als leverancier nog beter te positioneren ten opzichte van uw concurrenten. Een kwestie van (beter) te weten waar u aan begint als u ontwikkelingen op stapel heeft staan.

 

Contacteer ons om meer info te ontvangen !

Mei 2013: Een unieke kijk op de evolutie van de vlaamse groenestroommarkt tot 2020. In deze studie bekijken we de huidige en toekomstige situatie van de Vlaamse groenestroommarkt aan de hand van een uitgebreide database met individuele gegevens van meer dan 750 grote productieinstallaties.

Dit rapport boordevol grafieken en overzichten biedt een exclusief inzicht op cruciale vragen, zoals:

  • Wat zal de toekomstige marktprijs voor groencertificaten zijn ?
  • Welk tekort/overschot aan groencertificaten kan men verwachten ?
  • Hoe zal de vraag naar en het aanbod aan groencertificaten evolueren ?

 

Contacteer ons om uw exemplaar te verkrijgen !

Copyright © 2015 OPTIMENT