Business Ontwikkeling

OPTIMENT Independent Energy Advice

Strategische Planning en Business Ontwikkeling voor energiebedrijven

 

Dankzij OPTIMENT's senior expertise vergroot U het succes op slagen van uw toekomstplannen met betrekking tot energiemateries.

Onze bijdrage blijft niet enkel beperkt tot een advies, maar vertaalt zich in een actieve inzet om de doelstellingen van uw strategische plannen samen waar te maken.

 

In nauwe samenwerking met uw organisatie zetten we samen de schouders onder:

  • Strategische ontwikkelingsplannen inzake energie (nieuwe producten, nieuwe markten, ...)
  • Investerings- en overnamedossiers
  • Innovatieve energieproducten & energieservices
  • Pricing & commercialisering
  • Trading, portfolio en risico-beheer
  • Deelname in de energiemarkten

 

Tevens bieden wij u de nodige assistentie om de noodzakelijke administratieve en juridische zaken die zich aandienen bij de ontwikkeling van nieuwe activiteiten op punt te zetten.

 

 

Copyright © 2015 OPTIMENT